Pyhä-Luosto Vesi Oy
Vesihuolto Ajankohtaista Latu- ja reittihuolto Kuvagalleria Yhteystiedot Linkit

Jätevedenpuhdistamo

Keskusjätevedenpuhdistamo on prosessityypiltään esikäsittelyllä ja jälkisaostuksella varustettu bioroottorilaitos. Laitostyyppi soveltuu erinomaisesti matkailualueelle luonteenomaisen sesonkivaihtelun aiheuttamaan jätevesimäärien nopeisiin muutoksiin.

Veden tullessa puhdistamolle se ensimmäisenä välpätään jolloin kaikki yli 3 mm halkaisijaltaan olevat partikkelit erotetaan. Tämän jälkeen vesi johdetaan hiekanerotuksen kautta etuselkeytykseen josta edelleen biologiseen vaiheeseen bioroottoreille. Roottoreiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin kolme hehtaaria.

Bioroottoreiden pinnalla elävä mikrobikasvusto käyttää jäteveden sisältämän orgaanisen aineen yhdessä hapen kanssaravinnokseen. Biologisen vaiheen jälkeen seuraa kemikalointi (polyalumiinikloridi), joka muuttaa veden pH- arvoa niin, että sen sisältämä fosfori ja muu kiintoaine alkaa muodostaa vettä raskaampia partikkeleita.

Partikkelit laskeutuvat jälkiselkeytysvaiheessa altaiden pohjaan, joista ne kerätään laahaimella lietetaskuille ja edelleen sakeuttamolle.

Puhdistettu vesi johdetaan keskelle Kemijoen uomaa Pelkosenniemen kirkonkylän alapuolelle.

Sakeuttamosta liete pumpataan kuivaimen kautta kompostikentälle, jossa siihen lisätään tukiainetta. Kuivattuaan liete-tukiaineseos on käyttövalmista ruokamultaa vaikkapa viherrakentamiseen.


Esikäsittely


Biologinen vaihe / kemikalointi


Selkeytys


Lietteen käsittely

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on luvassaan määrännyt Kemijokeen johdettavalle jätevedelle seuraavat vaatimukset:

BHK7 (biologinen hapenkulutus seitsemässä vuorokaudessa) - pitoisuus <15 mg/l, poistuma > 90 %
KokP (kokonaisfosfori) - pitoisuus< 0,5 mg/l, poistuma >95%

Jätevesitutkimuksen testausseloste 11.10.2016 (pdf)

© Pyhä-Luosto Vesi Oy